Retouneren van artikelen

Retourneren

1. Afnemer is gehouden om terstond na levering te onderzoeken of de geleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Eventuele reclames dienen door afnemer binnen 1 werkdag na aflevering schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan MV

2. Wanneer de klant een artikel wil retourneren omdat het een fout van MV Kantoor betreft, dan kan uiteraard het artikel kosteloos retour en zorgt MV Kantoor voor een spoedige vervanging voor het juiste product.

3. Wil de klant een artikel retourneren omdat hij/zij het artikel zelf verkeerd heeft besteld, dan kan het artikel alleen retour wanneer MV er toestemming voor geeft. Na deze toestemming ontvangt de klant de datum wanneer  het product wordt opgehaald met DHL. Het product dient in de originele onbeschadigde verpakking klaar te staan in de afgesproken aantal dozen of pallet. Wanneer niet aan deze voorwaarden wordt voldaan mag MV alsnog de retournering weigeren.

4. Wanneer de klant een product wil retourneren omdat dit niet geheel aan de eigen verwachtingen voldoet, terwijl het product voldoet aan de gepubliceerde omschrijving en bijbehorende foto’s in het verkoopmateriaal, bijvoorbeeld in de webwinkel of op brochures, dan is de klant in gebreke en behoeft MV het product niet retour te nemen. MV beslist of zij een ruiling kan toestaan of niet. Bij bestellingen van producten die speciaal voor de client worden gemaakt, is er geen enkele mogelijkheid tot retournering.

5. Geringe afwijkingen in kleur, kwaliteit, getal of afwerking van de producten die in de handel gebruikelijk of technisch niet te vermijden zijn, kunnen niet worden aangemerkt als gebreken van de producten.

6. Wanneer het product met toestemming van MV Kantoor retour kan, dan zijn hier retourkosten aan verbonden. Dit bedrag is ca. 10 euro per colli excl. retourtransport.

7. Reclames over facturen van MV dienen binnen 3 werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden ingediend bij MV.

Annulering

1. Annulering van een bestelling door opdrachtgever is vanwege de korte doorlooptijd van kantoorartikel orders helaas niet mogelijk